Menu

Socialpædagogisk baggrund og stor faglig indsigt i de kognitivt handicappedes hverdag

Socialpædagogisk baggrund

Hos Flexsus har vi en socialpædagogisk baggrund, hvilket gør at vi har stor faglig indsigt i de kognitivt handicappedes hverdag. Det har sat os i stand til at udvikle unikke systemer, der åbner en helt ny verden for vores brugere.

Vores Internetbaseret kommunikationssystem er for mennesker med kognitive handicaps. Vores arbejde tager udgangspunkt i flere års praktisk erfaring med de udfordringer, der opstår i disse menneskers hverdag.

I dag foregår mere og mere af vores daglige kommunikation via Internettet gennem brug af e-mail og sociale medier. For mennesker med kognitive handicaps er denne kommunikationsform ikke altid lige tilgængelig. Kompenserende pædagogik og teknik udgør en fundamental del af tankegangen og konceptet bag vores web-baseret programmer Herbor og Quaakin. Vi gør Internettets og computerens muligheder tilgængelige for kognitivt handicappede mennesker, og dermed giver vi dem mulighed for at understøtte den personlige kommunikation gennem brug af digitale billeder, e-mail, tekst- og lyd-beskeder.

Målsætningen for Flexsus er at skabe et fleksibelt system, der i størst mulig grad sikrer, at det er brugeren, der stiller krav til systemet og ikke systemet, der stiller krav til brugeren.

Med vores programmer får familie, venner, sagsbehandlere, pædagoger m.fl. et værktøj, der sætter dem i stand til i langt højere grad at forstå de handicappedes behov og mulighed for at udvikle en helt anden form for nærværende dialog. En dialog på de handicappedes egne betingelser.

Formål

Flexsus formål er at gøre Internettets muligheder tilgængelige for mennesker med kognitive handicaps - ganske enkelt! Det gør vi ved at give brugeren et unikt værktøj, specielt udviklet til vores målgruppe.

Målgruppe

Internettet er blevet en selvfølgelighed og integreret del af mange menneskers hverdag. Netop derfor er der en risiko for, at vi glemmer den del af befolkningen, som på grund af et handicap møder særlige udfordringer og ikke umiddelbart kan anvende de muligheder, der tilbydes den almene befolkning. Derfor er vores programmer målrettet til mennesker med kognitive handicaps, der har behov for stor visuel støtte, genkendelighed og overskuelighed, når de bruger computeren og Internettet.

Vores programmer er med succes blevet anvendt af:
  • Udviklingshæmmede
  • Sentudviklede
  • Ordblinde
  • Senhjerneskadede