Menu

Flexsus står bag specialundervisning på Perronen i Middelfart

Flexsus står bag specialundervisning på Perronen

Flexsus har i de seneste år stået for specialundervisning af borgere med handicap på Perronen i Middelfart. Undervisningen foregår som et dag- og aftenstilbud til borgere der ønsker et IT-kursus forløb og vi har bl.a. undervist i programmer og sociale medier som Facebook, Skype, video- og billedbehandling, samt vores eget udviklet Herbor program.

Perronen i Middelfart Kommune tilbyder voksenspecialundervisning til personer med generelle indlæringsvanskeligheder og personer med en psykisk lidelse. Idéen med undervisningen er, at give voksne med generelle indlæringsvanskeligheder og voksne med en psykisk lidelse mulighed for, at styrke deres almene færdigheder på det niveau, der passer til dem og på en måde, der afhjælper deres vanskeligheder. Vi bruger nu på andet år Flexsus til at levere special undervisning i computer, Internet og digitale medier, samt musik og bevægelse. Vi har 4 EDB-hold og 1 musik og bevægelses-hold kørende. Vi er meget glade for det samarbejde vi har med Flexsus og responsen fra kursisterne er rigtig positiv. Faktisk så positiv, at vi desværre bliver nød til at give afslag til flere interesserede, da der ikke er plads til flere på holdene.Jeanette Laulund, leder på Perronnen

 

Kursiterne udtaler:
  • Kurset er rigtig godt, for jeg lære noget jeg kan bruge når jeg kommer hjem (A-M).
  • Jeg synes undervisningen er rigtig god, for det går ikke hurtigere end jeg kan nå og følge med (J).
  • Jeg synes at underviseren forklare det vi arbejder med på en måde så jeg kan forstå det (J).
  • Jeg har lært rigtig mange ting jeg ikke viste noget om og nu kan jeg bruge min computer til mange ting (P R.).
  • Det er rigtig dejligt at der er plads til alle og alle kan få hjælp (U).
Vi har også brugt Flexsus til at ”kick starte” vores bruger avis her på Perronen. Her blev der etableret en avis redaktion blandt Perronens brugere og to ansatte. Flexsus stod for planlægningen af forløbet der strakte sig over 4 mdr. Målet var af få interessen skabt hos brugerne, så personalet der deltog selv kunne fortsætte med avisen efter projektforløbet var forbi. Det blev en stor succes og avisen har nu kørt i et års tid. Vi kan kun sige at vi er meget tilfredse med den service Flexsus levere og det samarbejde og rådgivning der har været omkring kursusforløb og projektet.Jeanette Laulund, leder på Perronnen