Menu

En gang imellem oplever eller hører man en god historie fra andre, der inspirerer og motiverer. Det er også tilfældet for os her i Flexsus. Vi er stolte af at være en del af de gode oplevelser, vores brugere har, og vil derfor gerne dele disse historier og oplevelser med jer. Skulle du have en god historie eller oplevelse med vores program Herbor, vil vi meget gerne være med til at viderebringe den til andre her på hjemmesiden.

  • Skrevet af Peter Wolfgramm

Flexsus står bag specialundervisning på Perronen i Middelfart

Flexsus står bag specialundervisning på Perronen

Flexsus har i de seneste år stået for specialundervisning af borgere med handicap på Perronen i Middelfart. Undervisningen foregår som et dag- og aftenstilbud til borgere der ønsker et IT-kursus forløb og vi har bl.a. undervist i programmer og sociale medier som Facebook, Skype, video- og billedbehandling, samt vores eget udviklet Herbor program.

Læs mere …

  • Skrevet af Dorthe Sørensen

Hey, har du en e-mail adresse?

Hey, har du en e-mail adresse?

En mors synspunkt om nødvendigheden og vigtigheden af at have adgang til sociale netværksværktøjer

Skal mennesker med funktionshæmning ikke have adgang til de samme teknologiske kommunikationsmuligheder som alle andre?

Som mor til Tobias, der er en skøn udviklingshæmmet dreng på 12 år, har en af mine største bekymringer været, hvordan jeg dog kunne støtte vores dreng i at få opfyldt hans behov for ligeværdige sociale relationer.

Min største frygt har været tanken om ensomhed og hvad det kan føre med sig når voksenlivet indtræder. Det har ligget mig meget på sinde at kunne give Tobias et godt fundament, så han vil være rustet til et socialt voksenliv med venner og bekendte. Det har dog ikke været så let, da kammeraterne fra skole, aflastningstilbud, m.m. ikke bor rundt om hjørnet. Samtidig er det faktum at funktionsnedsættelsernes betydning og ofte geografiske forhold kræver resurser og planlægning hvis man for eksempel vil lave en aftale om at overnatte hos hinanden. En dreng som Tobias har ganske enkelt færre gode venner, og har svært ved selv at finde frem til nye bekendtskaber, der igen har svært ved at vedligeholde venskabet. Så trods vores anstrengelser kan jeg konstatere, at det har haltet lidt i forhold til udvikling af sociale kompetencer hos vores dreng.

Læs mere …

  • Skrevet af Maria Lincke Jørgensen

Erfaringer med implementering af teknologi på 5 bosteder i Danmark

På hjemmesiden kan man læse og se fotos fra hvert bofællesskab, som brugerne har lagt op og beskrevet. Brugerne kan f.eks. læse referater fra brugerbestyrelsen og få information om fællesarrangementer og aktiviteter – alt kan læses højt i kalenderen på Herbor-hjemmesiden.

Læs mere …

  • Skrevet af Pia Lindved, mor til Anne Mette

Den evige begyndelse

Som forældre til et barn med multiple funktionsnedsættelser har Pia Lindved oplevet, hvordan der, når barnet placeres i et nyt miljø, igen og igen startes helt forfra i mødet mellem barn og omverden. En afgørende ændring i mødet mellem barnet og omverdenen er sket, efter at ”livshistorie”, som pædagogisk metode, er taget i brug. Dette har øget omverdenens forståelse af barnet, og har betydet, at mødet kan udvikle sig til en personlig jeg-du-relation til glæde for begge parter.

Alle kan have gavn af at gøre en ny begyndelse; at starte på en frisk, skifte job, flytte til et andet miljø eller lignende, og selv om det kan være en stor belastning, ja, det kan ligefrem skabe krisetilstand, så er de fleste skift, vi udsættes for i sidste ende heldigvis som regel udviklende og fremmende, når det gælder raske, normalt fungerende mennesker.

Læs mere …